Systemy magazynowe

Drugim wiodącym aspektem naszej działalności jest projektowanie systemów logistycznych. Powierzenie firmie STANMET projektowania nowego systemu logistycznego w Państwa firmie umożliwia uzyskanie najwyższego poziomu efektywności przy jednoczesnej optymalizacji nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych.

Do naszych projektów podchodzimy kompleksowo, uwzględniając:

 • Wymagania klienta
 • Technologię magazynowania
 • Urządzenia transportowe
 • System IT
 • Organizację dystrybucji
 • Wymagania rynku
 • Inne czynniki charakterystyczne dla danej branży i produktów.

Dzięki takiemu podejściu do projektu, Państwa system będzie dostosowany do obecnych i przyszłych potrzeb firmy, a nie będzie szukaniem kompromisu pomiędzy dostępną przestrzenią i funkcjonalnością.

Analiza potrzeb klienta jest punktem wyjścia do prac koncepcyjnych. Zbieramy informacje niezbędne do zbudowania optymalnego rozwiązania logistycznego:

 • Charakter produktów i jednostek ładunkowych
 • Cechy fizyczne opakowań
 • Stosowane środki transportu
 • Oczekiwania klienta

Tworzenie systemu logistycznego obejmuje wykonanie wielowariantowych projektów koncepcyjnych dla wybranych technik magazynowania. Przedstawiamy szereg rozwiązań, z których wybieramy wraz z klientem ten, który jest dla niego najbardziej optymalny z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych i uzyskanej efektywności.

Ostatnim etapem jest przedstawienie projektu technologicznego, obejmującego płaszczyzny:

 • Organizacyjną i informatyczną
  – Procedury technologiczne
  – Dostawę i wdrożenie systemów informatycznych
  – Rozbudowę systemu ERP o moduł WMS
  – Wydajność i produktywność systemu logistycznego
 • Techniczną
  – Opracowanie warunków technicznych obiektu
  – Dostawę wyposażenia magazynu
  – Zarządzanie i sterowanie pracą magazynu
 • Ekonomiczną
  – Wielkość nakładów inwestycyjnych
  – Symulację kosztów operacyjnych

STANMET nie ogranicza się tylko do projektowania nowych systemów. Specjalizujemy się także w optymalizacji istniejących zasobów logistycznych i maksymalizacji korzyści możliwych do uzyskania w Państwa firmie.

Celem każdego projektu jest maksymalizacja użyteczności systemu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów logistycznych.

Nie ma sytuacji bez wyjścia. Każdy system logistyczny da się usprawnić.

Zostaw nam wiadomość,
a my zajmiemy się resztą

Interesują mnie

Systemy logistyczneRegały magazynoweQRSKonstrukcje staloweInne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.