Przegląd regałów

Okresowe przeglądy regałów stanowią idealne uzupełnienie eksperckich inspekcji stanu technicznego regałów magazynowych.

Przeglądy okresowe powinny obejmować następujące czynności:

 • Zgłoszenia natychmiastowe
 • Ocena wizualna

Natychmiastowe zgłoszenie
Natychmiastowe zgłoszenie powinno mieć miejsce natychmiast po zauważeniu uszkodzeń lub problemów z bezpieczeństwem konstrukcji regałów. Każda osoba, która zidentyfikuje uszkodzenie powinna zgłosić je osobie odpowiedzialnej za bezpieczne użytkowanie do składowania (ang. PRSES). W związku z tym należy przygotować formalne wytyczne zawierające zasady bezpiecznej obsługi urządzeń regałowych oraz informacje o elementach konstrukcji mające wpływ na bezpieczeństwo osób i towarów.

Ocena wizualna
Ocena wizualna powinna zostać poprzedzona sporządzeniem analizy ryzyka w magazynie, na podstawie której zostanie określona częstotliwość wykonywania przeglądu oraz jego zakres.

Przeglądy regałów powinny obejmować następujące zagadnienia:

 • Uszkodzenia udarowe elementów konstrukcyjnych
 • Odchylenia słupów od pionu
 • Stan połączeń stóp ram nośnych z podłożem
 • Stan połączeń belek nośnych ze słupem
 • Pęknięcia spoin i materiału rodzimego
 • Stan posadzki obiektu
 • Położenie ładunków względem palety
 • Położenie urządzeń pomocniczych do przenoszenia ładunków względem regału
 • Zgodność montażu regału z instrukcją obsługi
 • Zgodność tabliczek znamionowych i oznaczeń nośności z dokumentacją regału
 • Czy miejsca składowania w regale nie są przeciążane
 • Czy stateczność ładunków jest zadowalająca
 • Czy wymiary jednostek ładunkowych są zgodne z dokumentacją regału.

STANMET wspiera użytkowników regałów w procesie analizy ryzyka w magazynie oraz pomaga w opracowaniu procedury okresowych przeglądów urządzeń regałowych aby jak najlepiej dostosować ją do Państwa systemu logistycznego.

Zostaw nam wiadomość,
a my zajmiemy się resztą

Interesują mnie

Systemy logistyczneRegały magazynoweQRSKonstrukcje staloweInne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.