Inspekcja ekspercka

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w magazynie jest koniecznością wynikającą z wzrostu efektywności systemów logistycznych. Towar składowany w regałach wielokrotnie przewyższa wartość samej instalacji, dlatego utrzymanie właściwego stanu technicznego pozwala ograniczyć ryzyko związane z wystąpieniem katastrofy spowodowanej uszkodzeniem lub zawaleniem się konstrukcji regałów magazynowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w magazynie regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.oraz znowelizowaną normę europejską PN-EN 15635.

„Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.”
Dz.U.03.169.1650; §40

Nowa norma europejska PN-EN 15635, nakładająca obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji stanu konstrukcji regałowych przez podmioty eksperckie przy zachowaniu określonej procedury kontroli.

Quality Rack Service [QRS] jest ekspercką usługą inspekcji stanu technicznego regałów. Innowacją w tej dziedzinie jest wsparcie procedury kontroli na systemie informatycznym naszego autorstwa – RQM.

System informatyczny RQM wspiera usługę przeglądów QRS dzięki czemu podczas inspekcji koncentrujemy się na prowadzeniu przeglądu, a kwestie związane z analizą danych i generowaniem raportów odbywają się automatycznie.

Istotą usługi QRS jest:

  • Zgodność procedury przeglądu z normą PN-EN15635
  • Krótki czas trwania inspekcji przez automatyzację części prac związanych z generowaniem raportów i zestawień elementów do wymiany
  • Obsługa regałów wielu producentów – nie ograniczamy się tylko do urządzeń naszej produkcji
  • Obsługa praktycznie każdego typu regałów – paletowe, półkowe, wjazdowe, grawitacyjne
  • Analiza kompletności dokumentacji regałów
  • Obsługa instalacji każdej wielkości – procedury sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia regałowego są takie same dla magazynu małego ze 100 mpl jak i dla dużego z 30000mpl

Zostaw nam wiadomość,
a my zajmiemy się resztą

Interesują mnie

Systemy logistyczneRegały magazynoweQRSKonstrukcje staloweInne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.